Εργασία

Εργασία (ή δουλειά) είναι η ανθρώπινη δραστηριότητα που σκοπό έχει την δημιουργία χρήσιμου αποτελέσματος για τον ίδιο τον άνθρωπο ή το κοινωνικό σύνολο. Στην σύγχρονη οικονομική εργασία είναι η προσφορά υπηρεσιών έναντι χρηματικής ή αμοιβής σε είδος.

Σε σχολικές ή πανεπιστημιακές δραστηριότητες είναι η περαίωση μιας συγκεκριμένης μελέτης ή δράσης εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος.

Βρές εύκολα και υπεύθυνα εργασία στη Γερμανία