Κατασκευαστική εταιρία

Κατασκευαστική εταιρία είναι ένα είδος επιχείρησης στην οποία απασχολούνται κατά κύριο λόγο, αλλά όχι αποκλειστικά, πολιτικοί μηχανικοί και αρχιτέκτονες.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια τεχνική εταιρία η οποία εξειδικεύεται στον τομέα των κατασκευών και η οποία περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες επαγγελματιών για σχεδόν όλες τις διαφορετικές εργασίες που χρειάζονται π.χ. για την κατασκευή ενός σπιτιού.

Κατασκευές διαμερισμάτων & οικοδομικές επιχειρήσεις ΠΑΝΔΟΜΙΚΗ

Related entries

You may also like