Νομισματική μονάδα

Νομισματική μονάδα (Αγγλικά: Currency) είναι το μέγεθος εκείνο βάσει του οποίου υπολογίζονται ή εκφράζονται οικονομικές αξίες. Χρησιμοποιείται ευρέως κατά την διαδικασία των συναλλαγών, των αποτιμήσεων αγαθών, υπηρεσιών ή την έκφραση άλλων οικονομικών μεγεθών. Πολλές φορές αναφέρεται για χάρην συντομίας και με τον όρο Νόμισμα.

Δεν πρέπει να συγχέεται με τα νομίσματα (κέρματα) ή τα χαρτονομίσματα.