Περιφερειάρχης

Περιφερειάρχης ονομάζεται ο αιρετός επικεφαλής μιας περιφέρειας της Ελλάδας.

Related entries

You may also like