Πλημμύρα

Πλημμύρα ορίζεται η υπερχείλιση επιπλέον νερού, που καλύπτει την ξηρά.

Related entries

You may also like