Πόλεμος

Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται:

  • Η ένοπλη σύρραξη μεταξύ δύο ή περισσοτέρων κρατών.
  • Η ένοπλη σύρραξη μεταξύ στρατευμάτων ή φατριών του αυτού κράτους (εμφύλιος πόλεμος).
  • Γενικότερα η οποιαδήποτε προληπτική σύγκρουση.

You may also like