Φορολογία

Η φορολογία είναι η επιβολή υποχρεωτικών φόρων υπέρ του κράτους.

Related entries

You may also like