Ακτή

Ακτή χαρακτηρίζεται η τελευταία , εσχατιά της ξηράς. Συνηθέστερα είναι η παραθαλάσσια έκταση της ξηράς που γεωλογικά φαίνεται να τερματίζει προς τη θάλασσα.

Περισσότερα